PROF. DR ADAM ZIELIŃSKI powieściopisarz i publicysta

22.06.1929 - 26.06.2010

Cykl reportaży AUSTRIAPOLU z okresu 2000 - 2010 poświęcony autorowi
WIECZÓR SEMINARYJNY POŚWIĘCONY POEZJI PROF. DR BONIFACEGO MIĄZKA
KONCERT CHÓRU "GAUDETE"
Wiedeńska Stacja Naukowa PAN, 21 stycznia 2004
Redakcja Austriapolu podjęła inicjatywę pokazywania wybitnych Polaków obywateli austriackich, nie tylko w internecie, ale i także poprzez spotkania z publicznością. W Wiedeńskiej Stacji Naukowej PAN, w dniu 21 stycznia 2004, po uroczystm powitaniu przez dyr. Stacji prof. dr Mariana Hermana i red. naczelnego Austriapolu mgr Adama Kiss-Orskiego - przedstawiona została sylwetka prof. dr Bonifacego Miązka - wybitnego naukowca, historyka literatury polskiej, krytyka literackiego a przedewszystkim wybitnego poety. Wartość poezji prof. Miązka jest nie tylko nieprzemijająca, ale przedewszystkim stanowi poważną cząstkę współczesnej polskiej poezji. Laudację o profesorze Bonifacym Miązku, który osobiście i bardzo wzruszająco czytał swoje poezje, wygłosił jeden z naszych wybitnych Polaków-Austriaków, pisarz, publicysta, autor wielu książek, publikacji naukowych i politycznych - prof. dr Adam Zielński. Prof. dr Bonifacy Miązek i prof. dr Adam Zieliński to poważni reprezentanci współczesnej literatury polskiej. Poezja Bonifacego Miązka oraz pastorałki i kolędy polskie w perfekcyjnym wykonaniu chóru "Gaudete" pod dyrekcją Daniela Synowca - stworzyły niezapomniany nastrój i stanowiły "ucztę duchową" dla licznie przybyłych gości.

Copyright © 2000-2019 AUSTRIAPOL Dialog - Magazin für Interkulturellen Dialog | Redaktion: Krzysztof LUDWIŃSKI
Menu