PROF. DR ADAM ZIELIŃSKI powieściopisarz i publicysta

22.06.1929 - 26.06.2010

Cykl reportaży AUSTRIAPOLU z okresu 2000 - 2010 poświęcony autorowi
GALA PISARZA PROF. DR ADAMA ZIELIŃSKIEGO
W WIEDEŃSKIEJ STACJI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
23 września 2002 w wiedeńskiej Stacji Polskiej Akademii Nauk odbyła się gala literacka poświęcona pisarzowi polsko-austriackiego pogranicza prof. dr Adamowi Zielińskiemu. Gala ta pomyślana jako seminarium naukowe stała się swoistą sensacją i dobitnym dowodem wszechstronnego zainteresowania twórczością naszego czołowego pisarza. Przy Boerhavegasse pojawiło się z tej okazji tyle intelektualistów, krytyków literatury i naukowców: profesorowie dr dr ksiądz kanonikus Bonifacy Miązek, Włodzimierz Pianka, Magnificencja Uniwersytetu Wiedeńskiego Wolfgang Greisenegger, Honorowy Prezydent Austriackiego PEN-Klubu Wolfgang Fischer z szefem Kancelarii Klubu Rosą Merdinger, dr Hans Bisanz - wieloletni dyrektor generalny Muzeum Miasta Wiednia, niemal legendarny w Austrii V-prezes Austriackiej Telewizji dr Peter Radl - wielki znawca kultury i sztuki, liczni przedstawiciele Ministerstwa Edukacji oraz Europejskiej Wspólnoty, dyplomaci z Dyrektorem Instytutu Polskiego w Wiedniu mgr. Jackiem Burasem oraz Konsulem Generalnym Zbigniewem Zarębą, a także Konsulem Andrzejem Kuźmą na czele, Sekretarz Generalny i V-Prezes Austriackiego Towarzystwa Literackiego dr Helmuth Niederle, znana pianistka Elżbieta Wiedner-Zając, były konsul austriacki w Krakowie, wybitny znawca problematyki polskiej, obecny rzecznik Uniwerystetu Wiedeńskiego mgr Rembert Schleicher, dyr. Polskiej Szkoly w Wiedniu Hanna Kaczmarczyk. Obecny był też wydawca książek profesora Adam Zielinskiego Lojze Wieser, właściciel i dyrektor Wydawnictwa "Wieser" w Klagenfurcie. Z Krakowa i Warszawy stawili się licznie na sympozjum wybitni polscy krytycy i znawcy literatury: prezes Stowarzyszenia Pisarzy w Krakowie red. prof. Jan Poprawa, sekretarz redakcji "Suplement" red. mgr Sylwester Marynowicz - autor wielu rozpraw naukowych o Adamie Zielińskim, dyrektor programowy Polskiej Telewizji dr Andrzej Maciejewski, Prezes Fundacji im. Ignacego Paderewskiego Lucyna Okoń, czołowy publicysta Telewizji Polskiej prof. Marek Maldis. W seminarium wziął udział jako gość specjalny Peter Berezowskij, burmistrz Hołobutowa, o którym profesor napisal wielokrotnie nagrodzone opowiadanie, zatytułowane "Hołobutów". W seminarium wzięli także udzia: Małżonka profesora dr Zofia Zielinska, Syn v-dziekan Wydzialu medycznego Uniwersytetu Wiedeńskiego prof. dr Krzysztof Zieliński oraz wnuk Łukasz Zieliński. Seminarium, wspaniale przygotowane i poprowadzone przez dyrektora Stacji Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Mariana Hermana - który wszystkim zaimponował swym talentem organizacyjnym - stało się prawdziwą ucztą intelektualną. Od lat nie oglądaliśmy imprezy na tak wysokim, naukowym i literackim poziomie. Seminarium uświetnił zespół Czerwone Tulipany, którego program zachwycił wszystkich obecnych. Wystąpił on w składzie: Stefan Brzozowski (kierownik artystyczny) - gitara akustyczna, śpiew, Krystyna Świątecka - śpiew, flet, Ewa Cichocka - śpiew, Andrzej Czamara - gitara. Entuzjastycznie oklaskiwany zespół pochodzi z Olsztyna.
 
Foto: Austriapol

Copyright © 2000-2019 AUSTRIAPOL Dialog - Magazin für Interkulturellen Dialog | Redaktion: Adam Kiss-Orski, Krzysztof Ludwiński
Menu
Menu