PROF. DR ADAM ZIELIŃSKI powieściopisarz i publicysta

22.06.1929 - 26.06.2010

Cykl reportaży AUSTRIAPOLU z okresu 2000 - 2010 poświęcony autorowi
WIZYTA PISARZA PROF. DR ADAMA ZIELIŃSKIEGO NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM
Prof. dr Adam Zieliński gościł w dniu 11 października 2002 na zaproszenie Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Gdańsku prof. dr hab. Andrzeja Ceynowy na Polskim Wybrzeżu. Zaproszenie Adama Zielińskiego pierwotnie pomyślane jako prezentacja utworów literackich profesora, przeobraziło się w niecodzienne wydarzenie kulturalne, w którym od pierwszej chwili wziął udział Członkek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Franciszek Grucza. Zaczęło się od uroczystej kolacji wydanej przez Telewizję Gdańską w sławnej w Gdańsku restauracji "Pod Łososiem". Dyrektor naczelny tej Telewizji Bogusław Osiński dał się szybko poznać jako znawca utworów gościa z Wiednia, a rozmaitym propozycjom związanym z prezentacją jego tekstów na Wybrzeżu nie było końca. Akurat tego dnia Program III Telewizji Polskiej nadał obszerny reportaż red. Marka Maldisa o profesorze zatytulowany: "Tyle lat - tyle dni", co w czasie dyskusji obszernie i z entuzjazmem komentowano. Następnego ranka prof. dr hab. Marek Jaroszewski, literaturoznawca na Uniwersytecie Gdańskim powitał prof. Adam Zielińskiego w Auli Uniwersytetu, obszernie i precyzyjnie przedstawiając pisarza, jego barwną sylwetkę oraz jego bogaty dorobek literacki. Studenci oraz przysłuchujący się naukowcy a także przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z Przewodniczącym Zarządu Głównego prof. dr hab. Brunonem Synakiem na czele, często przerywało odczyt gościa z Wiednia gorącymi oklaskami. Germaniści Uniwersytetu uprosili profesora aby przeczytał jedno ze swych opowiadań także po niemiecku, aby zapoznać się z oryginalnym brzemieniem tekstaw literackich gościa z Wiednia. Także i dyskusja, która nastąpiła po prezentacji przez prof. Zielińskiego jego tekstów, stała na imponującym, akademickim poziomie. Po prezentacji dorobku literackiego, Magnificencja Rektor Uniwersytetu wydał na cześć gościa z Wiednia uroczysty obiad z udziałem p. p. Dziekanów oraz licznych profesorów Uniwersytetu. W godzinach popołudniowych podejmował prof. Adama Zielinskiego Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przy udziale naukowców z Gdańskiego Uniwersytetu. Omawiano nie tylko zagadnienia związane z Kaszubami ale sprecyzowano wspólne plany propagowania dorobku Kaszubów ale też i problematyki oraz osiągnięć Wybrzeża Gdańskiego w Austrii i w Europie. Profesor Adam Zieliński opuścił Gdańsk z licznymi zaproszeniami na najbliższą i dalszą przyszłość ale też nie mógł dość się nachwalić gościnności i serdeczności Gdańszczan.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Copyright © 2000-2019 AUSTRIAPOL Dialog - Magazin für Interkulturellen Dialog | Redaktion: Adam Kiss-Orski, Krzysztof Ludwiński
Menu