PROF. DR ADAM ZIELIŃSKI, powieściopisarz i publicysta

Cykl reportaży AUSTRIAPOLU
z okresu 2002 - 2009 poświęcony autorowi

NAGRODA LITERACKA
AUSTRIACKIEGO P.E.N.-CLUBU
DLA PROF. ADAMA ZIELIŃSKIEGO
Wien,19. April 2007, Diplomatische Akademie Wien
Literacki Wiedeń raz kolejny doczekał się pięknych uroczystości. 19 kwietnia 2007 roku w auli Międzynarodowej Akademii Dyplomatycznej przy Favoritenstrasse zebrali się najzacniejsi wiedeńczycy, by oddać honory laureatowi literackiej nagrody Austriackiego P.E.N.-Clubu. W tym roku tej godności dostąpił wybitny pisarz i publicysta, autor poczytnych powieści, w tym znakomitych "Wiedeńczyków", znanych także poza granicami Austrii i tłumaczonych na liczne języki, prof. Adam Zieliński. Aby uświadomić sobie rangę tego wydarzenia w Austrii, trzeba nadmienić i o tym, że z wnioskiem o przyznanie nagrody Austriacki P.E.N-Club musiał wystąpić do swojej centrali znajdującej się w Londynie. Członkowie światowej organizacji literackiej nie mieli żadnych wątpliwości, że taką nagrodę w tym roku może otrzymać tylko Adam Zieliński i głosowali za nim jednogłośnie. Uroczystości otworzył punktualnie o godzinie 19.30 wielce zasłużony literaturoznawca, prezydent Austriackiego P.E.N.-–Clubu, prof. Jiri Grusa. W jego wystąpieniu zawarte było uzasadnienie decyzji przyznania nagrody Adamowi Zielińskiemu. Czytelnicy książek autora "Niedaleko Wiednia" nie byli zaskoczeni, że zostały wymienione tu walory językowe, oraz waga poruszanych przez tegoż pisarza tematów. Uroczystości uświetniła także obecność znakomitego aktora, Martina Schwaba, który nawiązał do Franza Theodora Csokora, którego ideowe przesłanie literackie nieobce jest pisarstwu Adama Zielińskiego. Obu pisarzy łączy podobna ocena znaczenia wartości humanistycznych w naszym życiu. Martin Schwab na dobry początek przeczytał tekst "Viertes Intermezzo In Krakau". Właściwą jednakże laudację wygłosił Lojze Wieser, znany wydawca austriacki, który jest realizatorem edytorskim wszystkich zebranych dzieł autora "Powrotu". Laudacja ta miała swoją ważką wymowę, nawiązywała bowiem do trudów przełamywania barier w myśleniu kulturowym choćby o ludobójstwie hitlerowskim, które dla ludzi odpowiedzialnych za losy świata powinno być niezmiennym drogowskazem ukierunkowywanym na demokrację. Owacyjnie przyjęto czytanie przez Martina Schwaba opowiadania Adama Zielińskiego pt. "Lemberg, ulica Pełtewna". Gorzki humor tej opowieści, dynamiczna akcja, świetny literacki język i trafność rysunku psychologicznego dorastającego chłopca, dającego sobie radę w najbardziej skrajnych sytuacjach życiowych, wywołała powszechny spontaniczny aplauz. Słowa podziękowania Adama Zielińskiego za przekazanie mu nagrody - której fizyczny kształt nadała rzeźba Nike zrealizowana przez znakomitego polskiego rzeźbiarza, Wiesława Domańskiego - cechowały się przede wszystkim wzruszeniem za przychylność dla jego twórczości, oraz wskazanie na rangę przesłania literackiego, jakie każdy pisarz nosi w sercu. Uroczystości uświetniły dwa mini-recitale w wykonaniu wybitnej skrzypaczki o międzynarodowej sławie Joanny Madroszkiewicz, której towarzyszył niemniej znakomity pianista Paul Gulda. Artyści wykonali utwory Egona Wellesa i Karola Szymanowskiego.
Nagroda literacka austriackiego P.E.N.-Clubu jest z pewnością szczytowym osiągnięciem w dotychczasowej karierze literackiej Adama Zielińskiego.
Redakcja Austriapolu składa Panu Profesorowi serdeczne gratulacje!
CSOKOR-PREIS 2007
des Österreichischen P.E.N.-Clubs
für ADAM ZIELIŃSKI
In der Wiener Welt der Literatur tut sich was: am 19. April 2007 wurde der polnisch-österreichische Schriftsteller Prof. Adam Zieliński vom Präsidenten des Österreichischen PEN-Clubs Wolfgang Greisenegger für sein literarisches Schaffen der prestigeträchtige Franz Theodor Csokor-Preis 2007 verliehen. Auf Einladung von Botschafter Jiří Gruša, dem Präsidenten des Welt-P.E.N., war viel Prominenz aus der Kultur- und Literaturszene Österreichs und auch Polens in die Diplomatische Akademie in die Wiener Favoritenstrasse gekommen, wo die feierliche Preisverleihungstattfand. Die empathische, sachkundige, eindringliche und engagierte Laudatio auf Adam Zieliński hielt dessen Verleger Lojze Wieser, während Burgschauspieler Martin Schwab dem Publikum in ebenso engagierter Weise dem Publikum Zielińskis Erzählung "Lemberg, ulica Pełtewna" nahe brachte. In seiner Dankesrede dachte der Laureat darüber nach, was denn er, der in einem vergessenen Winkel des alten Galizien Geborene, mit dem großen Franz Theodor Csokor gemeinsam haben könnte. Und er fand die gesuchte Verbindung in der Tatsache, dass er seinerzeit als Kind in Stryj in der Zygmunt-Krasiński-Strasse gelebt und Csokor sich intensiv mit der "Ungöttlichen Komödie" des Namensgebers der Straße, eines der ganz Großen der polnischen Literaturgeschichte, auseinandergesetzt hatte. Aber auch im politischen Schicksal von Csokor sah er viele Parallelen zu seinem eigenen. Joanna Mądroszkiewicz (Geige) und Paul Gulda (Klavier) gaben dem Festakt mit Stücken von Egon Wellesz und Karol Szymanowski einen kongenialen musikalischen Rahmen.
Für Adam Zieliński ist die Auszeichnung mit dem Csokor-Preis des Österreichischen P.E.N.-Clubs zweifellos der Höhepunkt seiner bisherigen literarischen Karriere in Österreich, wozu ihm auch von der Redaktion von AUSTRIAPOL herzlichst gratuliert werden darf.

Copyright © 2000-2019 AUSTRIAPOL Dialog - Magazin für Interkulturellen Dialog | Redaktion: Krzysztof LUDWIŃSKI
Menu