PROF. DR ADAM ZIELIŃSKI powieściopisarz i publicysta

22.06.1929 - 26.06.2010

Cykl reportaży AUSTRIAPOLU z okresu 2000 - 2010 poświęcony autorowi
OGROMNE UZNANIE DLA ADAMA ZIELIŃSKIEGO W POLSCE
Odsłonięcie popiersia pisarza w Krakowie
W godzinach porannych 24 kwietnia br. odbyła się w Krakowie niecodzienna uroczystość. Przy udziale tłumnie zgromadzonych krakowskich intelektualistow i profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego odsłonięto popiersie w brązie, naszego wiedeńskiego pisarza prof. dr Adama Zielińskiego. Wydarzenie to szybko przeobraziło się w demonstrację na rzecz intelektu i sztuki literackiej. Udział w tym ważnym wydarzeniu wzięli między innymi: Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellonskiego prof. dr Franciszek Ziejka, Przewodniczący sławnej krakowskiej "Kuźnicy" prof. dr Andrzej Kurz oraz redaktor naczelny pisma "Po Ziemi" Włodzimierz Kania, Prezes Związku Literatów Polskich Konrad Strzelewicz, Prezes Krakowskiego Klubu Literackiego Stanisław Franczak, Prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich Jan Poprawa, Przewodniczący Funduszu Kultury Polskiej prof. dr hab. Aleksander Krawczuk, Dyrektorzy i Redaktorzy Naczelni ośrodkow masowego przekazu, licznie zgromadzeni profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Dyrektor Instytutu Polonistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym prof. dr Boleslaw Faron, a także, niezwykle liczna jak na stosunki krakowskie rzesza przedstawicieli życia intelektualnego Krakowa z red. Sylwestrem Marynowiczem oraz dr Anną Skoczek na czele. Popiersie dłuta sławnego Mistrza Mariana Koniecznego zachwyciło zebranych, a "Maestro" - jak prof. Adama Zielińskiego nazwano - stwierdził, że teraz to już zostaje w Krakowie na zawsze i to namacalnie, jak na razie przynajmniej w formie bronzu. Uroczystość nagrywały ekipy telewizyjne II Programu Telwizji Polskiej, które 29 kwietnia br. o 18.20 w programie polskiej "II-ki" nadały obszerny reportaż o tym ważnym dla Krakowa, ale i dla Wiednia wydarzeniu. Krakowska "Gazeta Krakowska" opublikowała w dniu 27 kwietnia głęboki i wzruszający materiał o przebiegu uroczystego odsłonięcie tego popiersia, niezwykle rzadkiej w Krakowie uroczystości. Tego samego dnia prof. dr Adam Zielinski był uroczyście podejmowany przez Wicepremiera Jarosława Kalinowskiego na specjalnie zorganizowanym w salach Tarnowskiego Domu Kultury spotkaniu, które zakończyło się czytaniem przez profesora tekstów dla Tarnowszczan, licznie przybyłych na odczyt. Pytaniom i dyskusji nie było końca. 25 kwietnia prof. Adam Zielinski na zaproszenie Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie poprowadził tam trzygodzinne seminarium dla dziennikarzy i młodych literatów, na które stawili się wszyscy studenci odnośnego wydziału. Zebrani oklaskiwali gościa na stojąco a rozmowom prywatnym - już po seminarium - nie było końca. Specjalna ekipa Telewizji Polskiej pod kierunkiem red. Włodzimierza Rudolfa, a także redaktorzy Polskiego Radia z Rzeszowa kierowani przez red. Adama Głączyńskiego, sporządzili kilka reportaży z profesorem, które już poszły na antenę względnie będą systematycznie powtarzane. Ta część medialna zakończyła się uroczystym obiadem u dyrektora Rzeszowskiej Telewizji. W godzinach wieczornych w salach rzeszowskiego "Czarnego Kota" prof. Adam Zieliński znów czytał - tym razem - Rzeszowianom, swoje teksty. Rozwinęła się wielogodzinna, dla obu stron bardzo atrakcyjna dyskusja, która trwała do późnych godzin wieczornych. Ale i 26 kwietnia profesor nie próżnował. Pod kierownictwem i z inicjatywy Podkarpackiej Oficyny Wydawniczej odbyło się w Sanoku spotkanie z tamtejszymi miłośnikami literatury, które - jak potem twierdzono - zachęciło wielu mieszkańców Sanoka do częstszego i poważniejszego sięgania po książkę. Pobyt Prof. Zielińskiego w południowej Polsce zakończył uroczysty bankiet zorganizowany na jego cześć w salach Hotelu "Grand" w Krakowie.

Copyright © 2000-2019 AUSTRIAPOL Dialog - Magazin für Interkulturellen Dialog | Redaktion: Adam Kiss-Orski, Krzysztof Ludwiński
Menu