PROF. DR ADAM ZIELIŃSKI powieściopisarz i publicysta

22.06.1929 - 26.06.2010

Cykl reportaży AUSTRIAPOLU z okresu 2000 - 2010 poświęcony autorowi
PIĘĆ SPOTKAŃ
PROF. DR ADAMA ZIELIŃSKIEGO
W TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ GODZIN
   Trzy znaczące instytucje warszawskie zabiegały o to, by
prof. Adam Zieliński zechciał odbyć spotkania, odczyty i wykłady w stolicy Polski 29 i 30 marca br. Inicjatywę tę podjął przede wszystkim Instytut Nauk Politycznych UW w osobie prof. Stanisława Sulowskiego oraz Katedra Teorii Języków i Akwizycji Językowej UW w osobie prof. Franciszka Gruczy. Patronatem natomiast wszystkie spotkania objęli prorektor UW prof. Małgorzata Maria Gersdorf, Ambasada Austrii w Polsce, którą reprezentuje dr Alfred Längle oraz Austriackie Forum Kultury w osobie attache kultury Ernestine Baig. Pierwsze spotkanie ze studentami oraz gronem profesorskim, któremu przewodniczył prof. Sambor Grucza, prodziekan Wydziału Wydziału Lingwistyki Stosowanej, odbyło się o godz. 12 w Sali wykładowej UW na ul. Szturmowej 4. Po stosownych prezentacjach prof. Adam Zieliński miał odczyt o literaturze pogranicza, a następnie, jako egzemplifikację tego tematu odczytał opowiadanie ?Lwów ? Ulica Pełtewna?. Konstrukcja tego utworu zawiera ten rodzaj dynamiki fabularnej i treściowej, że od razu ujęła słuchaczy. Studenci zgotowali gościowi-wykładowcy prawdziwe owacje. Pytaniom nie było końca i tylko twardy reżim programowy zadecydował o tym, że prof. Franciszek Grucza wręcz nakazał, iż prof. Adamowi Zielińskiemu należy się chwila odpoczynku. Jakież to było jednak wytchnienie, kiedy w budynku Austriackiego Forum Kultury przy ul Próżnej 8 czekali na prof. Adama Zielińskiego dziennikarze radiowi z Polski i Niemiec, by przeprowadzić z nim wywiad transmitowany na antenach swoich rozgłośni publicznych. Prof. Stanisław Sulowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UW, który przejął opiekę nad Honorowym Wykładowcą, wręcz zmuszony był ?interweniować?, by dziennikarze zakończyli swoja sesję. O chwili relaksu w ogóle nie mogło być mowy, bo już w pół godziny później Honorowy Wykładowca z Wiednia, tj. o godz. 16, musiał się stawić w rektoracie UW u prof. Małgorzaty Maria Gersdorf, prorektora tejże uczelni, która na spotkanie zaprosiła grono profesorskie z Instytutu Germanistyki, Wydziału Lingwistyki Stosowanej, ale także, a może przede wszystkim, ambasadora Austrii dr Alfreda Längle, a przy okazji Uli Schmida, dziennikarza i pisarza z Niemiec i wydawcę, pisarza z Krakowa, Sylwestra Marynowicza. Tematem samej narady, prócz zagadnień związanych z wymianą naukową i kulturalną obu zaprzyjaźnionych krajów, Austrii i Polski, było rozpatrzenie konkretnych możliwości działania, jakie w zakresie tej wymiany stwarza Unia Europejska. Tylko dzięki szybkim samochodom i emblematom CD Austrii prof. Adam Zieliński dotarł o czasie na ul Dobrą 86 do książnicy akademickiej. Punktualnie o godz. 18 rozpoczęł się kolejny blok naukowo-literacki tym razem w dziale Biblioteki Austriackiej działającej w ramach Biblioteki Uniwersyteckiej UW. Tłumnie zebranych gości powitała pani dyr. Ewa Kobierska-Maciuszko. Wprowadzanie do spotkania odczytał ambasador Austrii dr Alfreda Längle, samo zaś spotkanie poprowadził gospodarz tegoż forum prof. Stanisław Sulowski. Tym razem prof. Adam Zieliński na początek przeczytał dwa fragmenty ze swoich powieści ?Nad Wisłą? i ?Wiedeńczycy?, ale prawdziwą sensacją stał się jego odczyt poświęcony meandrom kultury polskiej w aktualnej rzeczywistości nadwiślańskiego kraju. Pojawiły się w tym wykładzie zarówno akcenty bolesnej krytyki, jak i pozytywnej diagnozy. O tym, zresztą, pisał już Profesor wcześniej. W swojej publicystyce Adam Zieliński zajmuje się od dawna mechanizmami tworzenia się postaw proeuropejskich m.in. w Polsce. Kulminacją tego spotkania było dowodne uzasadnienie absurdu stosowania pojęcia emigracji w odniesieniu do dwumilionowej rzeszy młodych Polonusów, którzy chcą być nie tylko obywatelami polskimi, ale przede wszystkim postanowili należeć do wspólnoty europejskiej. Wypowiedzi powyższe spotkały się z ogromnie życzliwy przyjęciem publiczności zebranej tego dnia w BUW. Prosto z Biblioteki Austriackiej Honorowy Wykładowca szybko musiał się odnaleźć w pięknych pomieszczeniach prywatnych apartamentów ambasadora Austrii, dr. Alfreda Längle. Na szczęście ulice Warszawy o godz. 20 nie były już tak zapchane. Kogóż tam nie było. Swoją obecnością zaszczycił owo spotkanie marszałek Sejmu RP Jarosław Kalinowski. Wieczór jednakże należał do tych najmilszych z miłych. Bowiem do oficjalnych przemówień przydanie lampki dobrego austriackiego wina z przystawkami, dało tak pozytywny efekt, że przynajmniej w kilku tzw. adresach na cześć prof. Adama Zielińskiego pojawił się zaiste szampański humor. I chwała Bogu!
Sylwester Marynowicz

Copyright © 2000-2019 AUSTRIAPOL Dialog - Magazin für Interkulturellen Dialog | Redaktion: Adam Kiss-Orski, Krzysztof Ludwiński
Menu