ADAM ZIELIŃSKI W PARYŻU
Paryż, Paryska Stacja Polskiej Akadamii Nauk, 10 -11 czerwiec 2005
Prof. Adam Zieliński odwiedził w dniach 9-11 czerwca 2005 Paryż jako gość specjalny Association Polonaise des Auteurs et Journalistes en Europe, Paryskiej Stacji Polskiej Akademii Nauk, oraz Generalnego Konsuła Rzeczpospolitej Polskiej we Francji Tomasza Wasilewskiego. Spotkanie z polsko-wiedeńskim autorem przebiegło w serdecznej atmosferze. Wysoko oceniono epikę i pełną dramatycznej ekspresji prezentowanych przez niego tekstów, które zebrani szybko zaliczyli do najlepszych tradycji polskiej narracji. Zainteresowanie tematyką poruszoną przez profesora było tak wielke, że dyskusja przeciągnęła się do bardzo późnych godzin wieczornych, a rozmowom prywatnym z gościem z Wiednia nie było końca. Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Dyrektor Paryskiej Stacji Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Pielaszek, Generalny Konsul Rzeczypospolitej Polskiej we Francji Tomasz Wasilewski, prezes A.P.A.J.T.E Agata Kalinowska - Bouvy i wiele innych znakomitości, uświetnili spotkanie, które ze swadą i głęboką znajomością tematu poprowadził dziennikarz i krytyk krakowski Sylwester Marynowicz. Było dużo kwiatów, znakomite wino i tradycyjne słodycze, a przede wszystkim niezwykły nastrój i niecodzienna serdeczność.
Menu