PROF. DR ADAM ZIELIŃSKI, powieściopisarz i publicysta

Cykl reportaży AUSTRIAPOLU
z okresu 2002 - 2009 poświęcony autorowi

SPOTKANIE Z DR EMILEM BRIXEM W KRAKOWIE
W dniu 14 czerwca br. w krakowskim Ratuszu w sali Juliusza Lea, odbyło sie spotkanie z dr Emilem Brixem - anglistą, historykiem, dyplomatą, Dyrektorem Departamentu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Austrii, Generalnym Sekretarzem Austriackiego Zespołu Badań, Zastępcą Przewodniczącego Instytutu dla spraw Krajów Naddunajskich oraz Centralnej Europy. "Szanse polskiej oświaty po wejściu Polski do Unii Europejskiej" - to tytuł referatu wygłoszonego przez dr E. Brixa. Gospodarz spotkania mgr Danuta Sołtys serdecznie powitała przybyłych gości i uczestników spotkania (ponad 300 osób!), prezentację osoby dr Emila Brixa dokonał pisarz prof. dr Adam Zieliński. Po wykładzie dr E. Brixa - dotyczącego problemów edukacji polskiej młodzieży po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, skolei wygłosił referat programowy prof. dr Adam Zieliński, który roztoczył perspektywy, jakie Unia Europejska otwiera dla literatury i sztuki. Licznie zgromadzona na sali krakowska profesura uniwersytecka, oraz wybitni literaci krakowscy, z dużm zainteresowaniem przysłuchiwali się prelegentowi, a jego tezy wynagrodzili długimi niemilknacymi oklaskami. Moderatorem spotkania był prof. dr Adam Zieliński. Po obu wystąpieniach odbyła się żywa duskusja, w czasie której padły cenne uwagi i bardzo interesujące pytania. Po zakończonej dyskusji, przy obfitym bufecie długo jeszcze prowadzono rozmowy na tematy poruszone przez obu wiedeńskich wykładowców. W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa organizatorem spotkania był po. Dyr. Wydziału Edukacji i Kultury Tadeusz Czarny. Telewizja i prasa krakowska, żywo i bogato komentowały to wydarzenie.

Copyright © 2000-2019 AUSTRIAPOL Dialog - Magazin für Interkulturellen Dialog | Redaktion: Krzysztof LUDWIŃSKI
Menu