PROF. DR ADAM ZIELIŃSKI powieściopisarz i publicysta

22.06.1929 - 26.06.2010

Cykl reportaży AUSTRIAPOLU z okresu 2000 - 2010 poświęcony autorowi

Urodził się w Drohobyczu a w 1945 r. przymusowo zostaje wysiedlony przez władze sowieckie ze Lwowa. W Krakowie w lipcu 1951 r. kończy studia i uzyskuje dyplom na Wydziale Filozoficzno-Społecznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1957 r. kończy kolejne studia na Uniwersytecie Warszawskim i zostaje magistrem dziennikarstwa, a w 1982 r. otrzymuje tytuł doktora politologii na Kensington University w Glendale (USA). Tematyka jego pracy doktorskiej dotyczy poprawy stosunków dyplomatyczno-gospodarczych pomiędzy USA, a Chinami. Od roku 1957 mieszka w Wiedniu, robiąc karierę w przedsiębiorstwie EXI AG, gdzie zostaje jednym z dyrektorów. W 1962 r. zakłada własne przedsiębiorstwo specjalizujące się we współpracy z Dalekim Wschodem i Chinami, które odwiedził 136 razy! W Wiedniu był ponadto ekspertem do spraw stosunków ekonomiczno-socjalnych dla państw bałkańskich i azjatyckich, służąc swoja radą politykom. W Austrii odznaczony zostaje Wielkim Złotym Krzyżem Zasługi, oraz Wielką Gwiazdą miasta Wiednia, otrzymując także zaszczytny tytuł "Kommerzialrat". W 1995 r. Prezydent Austrii nadaje mu tytuł profesora w uznaniu dorobku naukowego, literackiego i politologicznego. Była Jugosławia odznacza go orderem Jugosławiańskiej Flagi z Trzema Złotymi Gwiazdami na Szerokiej Wstędze. Z rąk Prezydenta Polski w 1997 r. otrzymuje Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. W dniu 1 października 1999 otrzymuje prof. Zieliński za osiągnięcia w zakresie literatury oraz w uznaniu jego socjalnych zasług najwyższe odznaczenie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a mianowicie "Merentibus". W roku 2000 Miasto Wiedeń odznaczyło prof. Zielińskiego za zasługi w zakresie literatury i nauki Złotą Plakietą a w maju 2003 Adam Zieliński otrzymał wysokie austriackie odznaczenie za zasługi na polu kultury i sztuki. W październiku 2003 w Krakowie wręczona została Adamowi Zielińskiemu Nagroda Specjalna Fundacji Kultury Polskiej. Profesor Adam Zielinski posiada imponujący dorobek literacki, który poniżej prezentujemy. Panu profesorowi życzymu dalszych owocnych lat pracy.


Copyright © 2000-2019 AUSTRIAPOL Dialog - Magazin für Interkulturellen Dialog | Redaktion: Adam Kiss-Orski, Krzysztof Ludwiński
Menu