PROF. DR ADAM ZIELIŃSKI powieściopisarz i publicysta

22.06.1929 - 26.06.2010

Cykl reportaży AUSTRIAPOLU z okresu 2000 - 2010 poświęcony autorowi

PISARZ PROF. DR ADAM ZIELIŃSKI
SPOTKAŁ SIĘ Z MIŁOŚNIKAMI SWOICH KSIĄŻEK W SALONIE LITERACKIM W KATOWICACH

O "GARBATYM ŚWIECIE", NIENAWIŚCI I NADZIEI, LITERATURZE, CHIŃSKIEJ TAJEMNICY I WIEDEŃSKIEJ NOSTALGII ...
W dniu 22 listopada 2002 Salon Literacki w Katowicach był miejscem spotkania miłośników książek pisarza prof. dr Adama Zielińskiego z autorem. Gości z Wiednia - pisarza prof. dr Adama Zielińskiego i byłego konsula Austrii w Krakowie mgr Remberta Schleichera, oraz przybyłego z Krakowa mgr red. Sylwestra Marynowicza - powitali w Urzędzie Miasta w imieniu Prezydenta Katowic Piotra Uszoka: Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą mgr Anrdzej Krysiak, oraz Kierownik Referatu Promocji Miasta mgr Adam Łęski, poczym wszyscy udali się do Salonu Literackiego. Przy szczelnie wypełnionej sali katowicką publicznością, moderatorka spotkania Marta Fox z dużym wdziękiem i wielką klasą poprowadziła to miłe spotkanie. Wieczór otworzyła Dyrektor Dorota Lorenc, witając serdecznie przybyłych gości. Przyjemną niespodzianką dla pisarza był koncert fortepianowy i wokalny, w wykonaniu Wojciecha Walaczka (fortepian) i Macieja Komandery (tenor), który poprowadził prof. Leon Markiewicz. Występujący młodzi znakomici artyści otrzymali duże brawa od publiczności i serdeczne gratulacje od profesora Zielińskiego za ten bardzo udany koncert, nawiązujący do bogatych wiedeńskich tradycji muzycznych. Czołowa, znakomita autorka śląska, Marta Fox, z niezwykłą kreatywnością przedstawiła sylwetkę gościa z Wiednia, oceniając go jako przedstawiciela czołówki współczesnych pisarzy polskich w ogóle, a specjalizujących się w tematyce naszych czasów w szczególności. Opowiadania Adama Zielińskiego to perełki w literaturze teraźniejszości. Każde z nich to nowa, trwała pozycja
i niezwykły, niepowtarzalny przykład komunikatywnej, bezkompromisowej kreatywności. Droga literacka gościa z Wiednia zasługuje na podziw i uznanie każdego krytyka, a czytelnik który zapozna się z tekstami Adama Zielińskiego czekać będzie niecierpliwie na jego dalsze publikacje. Prof. dr Adam Zieliński zorganizował w Katowicach swoistą premierę: tłumnie zgromadzonych na spotkaniu z nim Katowiczan zapoznał ze swym nowym, galicyjskim opowiadaniem, zatytułowanym "Warwara, moja pierwsza miłość", które przeczytał po raz pierwszy po jego stworzeniu. Tekst ten przyjęto nie tylko entuzjastycznie ale nawet reagowano na niego z nieukrywanym wzruszeniem. Podkreślano piękno języka ale też ukazane tu gorące serce galicyjskiego patrioty Zielińskiego, jego umiłowanie dla miejsca własnego urodzenia. Oklaskom nie bylo końca. Mgr Adam Łęski - Kierownik Referatu Promocji Miasta Katowice, a równocześnie naukowiec Uniwersytetu Ślaskiego, zaprosił przy tej okazji gościa z Wiednia na odczyt na wspomnianym Uniwersytecie, torując w ten sposób drogę do trwałych kontaktów między Śląskiem i prof. Adamem Zielińskim. Wielki sukces prof. Adama Zielinskiego! Wielki sukces katowickiego życia kulturalnego! Na zakończenie spotkania prof. dr Adam Zieliński podpisywał swoje CD. Po spotkaniu odbyła się w znanej katowickiej restauracji "U Kolumba" uroczysta kolacja, która zakończyła ten udany i piękny wieczór.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Copyright © 2000-2019 AUSTRIAPOL Dialog - Magazin für Interkulturellen Dialog | Redaktion: Krzysztof LUDWIŃSKI
Menu