PROF. DR ADAM ZIELIŃSKI powieściopisarz i publicysta

22.06.1929 - 26.06.2010

Cykl reportaży AUSTRIAPOLU z okresu 2000 - 2010 poświęcony autorowi
WRĘCZENIE NAGRODY LITERACKIEJ
IM. JANA ADAMCZEWSKIEGO
PRZEZ PROF. DR ADAMA ZIELŃSKIEGO
- PRZEWODNICZĄCEGO JURY
Kraków (Polska), 26 stycznia 2004
W dniu 26 stycznia 2004 reprezentanci intelektualnego Krakowa,
licznie przybyli do słynnej Sali Fontanny, gdzie Prof. Adam Zieliński, przewodniczący Jury Nagrody Literacko - Naukowej imienia Jana Adamczewskiego ogłosił werdykt, podjęty jednogłośnie przez Jury w składzie: prof. prof. Aleksander Krawczuk, Stanisław Waltos, Stanisław Grodziski, Franciszek Ziejka, Franciszek Grucza i Adam Zieliński. Laureatami zostali: naukowiec i działacz kulturalny prof. dr Jacek Purchla, literat i publicysta a także pedagog mgr Jan Poprawa oraz Prezes Polskiej Telewizji, wydawca, publicysta, literat, opiekun ludzi kultury i sztuki mgr Tadeusz Skoczek. Obszerną laudację wygłosili: prof. Stanislaw Waltos, Dyrektor Wydzialu Kultury m. Krakowa mgr Stanisław Dziedzic, krytyk literacki mgr Sylwester Marynowicz i pisarz prof. Adam Zieliński. Wszyscy oni podkreślali zasługi literatów dla Krakowa i dla umacniania znaczenia podwawelskiego grodu w kulturze europejskiej oraz światowej. Laureaci otrzymali piękne statuetki "Nike", odlane z brązu a zaprojektowane przez znakomitego krakowskiego rzeźbiarza Wiesława Domańskiego. Uroczystość uświetnił bankiet, zorganizowany w salach krakowskiego Grand Hotelu.

Copyright © 2000-2019 AUSTRIAPOL Dialog - Magazin für Interkulturellen Dialog | Redaktion: Krzysztof LUDWIŃSKI
Menu