PROF. DR ADAM ZIELIŃSKI powieściopisarz i publicysta

22.06.1929 - 26.06.2010

Cykl reportaży AUSTRIAPOLU z okresu 2000 - 2010 poświęcony autorowi
8 - 15 GRUDNIA 2002, CZYLI DZIESIĘĆ DNI W ŻYCIU ADAMA ZIELIŃSKIEGO
W Odziale Polskiej Akademii Nauk w Berlinie: Od lewej na prawo: Prof. dr Franciszek Grucza, Dyrektor Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, autor prof. dr Adam Zielińsaki, małżonka autora dr Zofia Zielińska oraz dr Jacek Styszyński, z-ca kierownika Oddziału PAN
W Instytucie Germanistyki i Literatury Niemieckiej w Szczecinie: Od lewej na prawo: prof. dr Adam Zieliński, prof. dr hab. Franciszek Grucza, Dyrektor PAN w Berlinie, Dziekan Wydziału Filozoficznego Universytetu Szczecińskiego, oraz prof. dr Watrak, Dyrektor Instytutu
W "Domu Książki" w Warszawie na Starym Mieście
Czy u pisarzy zdarza się okres specjalnej koncentracji wydarzeń? Może właśnie pod koniec każdego roku kalendarzowego tak się dzieje. Kiedy zapoznaliśmy się z wydarzeniami w życiu jednego z najbardziej znanych, współczesnych polskich prozaików, nam wszystkim we Wiedniu świetnie znanego autora Adama Zielińskiego, nie znaleźliśmy adekwatnej odpowiedzi na takie pytanie, bo pisarz twierdzi, że czas ucieka mu zawsze za szybko i że w zasadzie zawsze ledwo nadąża za wydarzeniami, które charakteryzują jego życie. Zamierzaliśmy poprosić profesora o przekazanie czytelnikom życzeń z okazji nadchodzących Świąt i oto znaleźliśmy go dopiero po dziesięciu dniach naszych starań aby go skontaktować. Goniły go w tym czasie wydarzenia lub jeśli ktoś woli inne sformułowanie, profesor ledwo za tymi wydarzeniami - jak twierdzi - nadążał. Najbardziej zaabsorbowały pisarza jego polemiczne artykuly w wiedeńskiej "Die Presse". Pobił tu swoisty rekord ponieważ jak mało kto w redakcji tego pisma otrzymał w krótkim czasie blisko sto listów, wiele grożących mu nawet pobiciem i wiele zapowiadających "okrutną zemstę". Dla niewtajemniczonych: profesor Adam Zieliński zażądał w swych artykułach, które zapoczątkowały prawdziwą lawinę dyskusyjną w wielu austriackich środowiskach, bardzo ofensywnie i polemicznie, jak to się zwykło mówić "bez ogródek", takiego traktowania Polaków i innych mniejszości narodowych w Austrii jak i samych Austriaków. Trzeba mieć odwagę i talent profesora aby taką dyskusję zainicjować i poprowadzić. Jak się dowiadujemy już w styczniu 2002 odbędą się w tej sprawie w Wiedniu dwa otwarte wieczory dyskusyjne. Temat brzmieć będzie jednoznacznie: "Tolerancja czy podział społeczeństwa na Austriaków urodzonych nad Dunajem i na tych "gorszych" (naturalizowanych w Austrii lub tu czasowo zamieszkałych). Już dziś na te wydarzenia zapraszamy. A co sie jeszcze w tych dniach u profesora wydarzylo? 1. Opublikowana została książka pod tytułem "Humanitaet und Literatur" z jego impresją na stronach 167-172. 2. Profesor na zaproszenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego odwiedził Szczecin, gdzie spotkał się dwa razy z czytelnikami oraz złożył kurtuazyjne wizyty władzom miasta i województwa. Pięć reportaży telewizyjnych oraz gazety "Kurier Szczecinski" a także "Gazeta Wyborcza" opublikowały obszerne materiały o tej wizycie. W drodze do Szczecina profesor zdążył jeszcze złożyć oficjalną wizytę Oddziałowi Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. 3. W warszawskiej "Trybunie" ogłoszono o profesorze obszerną recenzję pióra znakomitego polskiego krytyka Leszka Zulińskiego", zatytulowaną "Adam, dawniej biznesmen". 4. Nakładem "Wieser-Verlag" w Klagenfurcie ukazał się przepięknie wydany zbiór opowiadań Adama Zielińskiego p.t. Jan war Jossele". 5. Warszawskie Wydawnictwo Literackie prowadzone przez wspaniałego Krzysztofa Toeplitza zdążyło jeszcze przed Świętami, a to w dniu 13 grudnia wydać nowy tom opowiadania profesora pod tytulem, "Janek dawniej Jossele". 6. Warszawska, telewizyjna Tele-Gazeta nadawała przez cały miesiąc pod numerami stron 271. 01- 05, 241.02 oraz 272. 01-02 obszerne informacje o profesorze, jego wizycie w Polsce oraz o jego nowych publikacjach. 7. Nakładem Związku Literatów Polskich ukazał się obszerny, niezwykle starannie wydany zbiór współczesnej prozy polskiej z opowiadaniami Adama Zielińskiego oraz aż ośmioma literackimi impresjami na jego temat.8. W dniach 14-17 grudnia profesor gościł w Warszawie oraz mieście Łodzi, gdzie otworzył Dwu-setny Rok założenia tego miasta. W toku tych wizyt Adam Zieliński spotkał się aż trzy razy z czytelnikami, udzielił sześć wywiadów telewizyjnych i został przyjęty przez czołowych polityków. 9. Ale już 17 grudnia, w kilka godzin po wylądowaniu w Schwechat, (podobno lot z Warszawy był tego dnia bardzo burzliwy!) uczestniczył w Wiedeńskim Starym Ratuszu w zaprezentowaniu książki "Jews and Slavs" (ISBN 965-834-147- 3) gdzie na stronach 88-96 opublikował opowiadania o aktualnej sytuacji w Austrii, gorąco oklaskiwane przez czytelników. Czy to nie dość jak na dziesięć dni w życiu profesora?

Copyright © 2000-2019 AUSTRIAPOL Dialog - Magazin für Interkulturellen Dialog | Redaktion: Adam Kiss-Orski, Krzysztof Ludwiński
Menu