PROF. DR ADAM ZIELIŃSKI powieściopisarz i publicysta

22.06.1929 - 26.06.2010

Cykl reportaży AUSTRIAPOLU z okresu 2000 - 2010 poświęcony autorowi
GALICJADA II - 2003
Wissenschaftliches Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien,
6. November 2003
Die Idee zu dieser Literaturveranstaltung der besonderen Art unter der Patronanz von Direktor der Wiener Station der Polnischen Akademie der Wissenschaften Prof. Dr. Marian Herman sowie der Patronanz von Prof. Dr. Adam Zielinski, kam aus Krakau, namentlich vom Vorsitzenden der dortigen Vereinigung für Kunst und Literatur "Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie" (STAL) Mag. Stanisław Franczak . Letzterer bot drei hervorragende Referenten auf (den Kulturhistoriker Minister a. D. Prof. Dr. Bolesław Faron, den Germanisten, Übersetzer und Poeten Prof. Dr. Krzysztof Lipiński und den Literaturkritiker Mag. Sylwester Marynowicz), die einen Blick auf die österreichisch-polnischen literarischen Beziehungen warfen und die einzigartige Rolle Adam Zielińskis darin unterstrichen, der im Rahmen der Veranstaltung die SKAP-Medaille "Bona Fide" überreicht bekam und den zahlreichen Besuchern seine jüngste galizianische Erzählung "Von Kuty nach Wien" vorlas. In Anerkennung einzigartiger kulturmittlerischen Leistungen wurde der seinerzeit erste Generalkonsul Österreichs in Krakau und jetzige Leiter der Kulturpolitischen Sektion im österreichischen Außenministerium Botschafter Dr. Emil Brix als "Galizianer honoris causa" mit der STAL -Medaille "Sic itur ad astra" geehrt. In der Folge gaben mehrere Dichter aus Krakau und Wien (Stanisław Franczak, Dariusz Pacak, Waldemar Kania, Wit Jaworski, Piotr Augustynek u. a.) Kostproben ihres lyrischen Oeuvres. Barbara Szczepańska, deren Auftritt von Henryk Cyganik moderiert wurde, sang einige von ihr selbst getexteten Chansons und verlieh damit dem Ereignis eine besonders musische Note. Alle Beiträge des Abends sind in einem bibliophil gemachten und lesenswerten Band unter dem Titel "Galicjada - Wiedeń 2003" zusammengefasst. Teil der "Galicjada II" war auch die sie abschließende Begegnung mit dem Vorsitzenden der Krakauer Vereinigung "Polart" Prof. Janusz Trzebiatowski und dessen erotischen Werken in der Wiener Galerie "Polart".

6 listopada 2003 spotkało się trzydziestu polskich literatów, naukowców, malarzy i poetów, w gościnnych salach Wiedeńskiej Stacji Polskiej Akademii Nauk, aby podyskutować na zawsze atrakcyjny temat Galicji. Idea tego spotkania przebiegającego pod hasłem "Galicjada II", autorstwa mgr Stanisława Franczaka, narodziła się w Krakowie w tamtejszym Stowarzyszeniu Twórczym Artystyczno-Literackim, gdzie Stanisław Franczak pełni funkcję Prezesa. Patronat nad tym wydarzeniem objęli: prof. dr Marian Herman z Wiedeńskiej Stacji PAN oraz prof. dr Adam Zieliński. Znakomici referenci tego niecodziennego spotkania to prof. dr Bolesław Faron - były polski minister Kultury, prof. dr Krzysztof Lipinski - germanista, literat i wybitny tłumacz, oraz mgr Sylwester Marynowicz, znany krytyk literacki. Referenci ci przedstawili specyfikę stosunków austriacko- polskich w niezwykle sugestywny i komunikatywny sposób zgodnie podkreślając specjalną rolę, jaką w tym zakresie odgrywa Adam Zieliński, którego przy tej okazji Krakowskie Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie odznaczyło medalem "Bona Fide". Równocześnie odznaczono uroczyście "Honorowego Obywatela Galicji", Ambasadora dr Emila Brixa, obecnego szefa kultury w austriackim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a przed laty Generałnego Konsula w Krakowie, medalem "Sic itur ad astra". Adam Zielinski odczytał swoje nowe opowiadanie "Z Kut do Wiednia" a swe poezje recytowali: Stanisław Franczak, Dariusz Pacak, Waldemar Kania, Wit Jaworski, Piotr Augustynek i inni. Część artystyczną zapewniła ze swadą i z wielkim sukcesem Barbara Szczepańska, którą przestawiał Henryk Cyganik. Oboje zapoznali też obecnych ze swoją najnowszą poezją. Z okazji tego szczególnego spotkania ukazała się - prezentowana uczestnikom spotkania, pięknie i bardzo starannie wydana publikacja "Galicjada - Wiedeń 2003". Na koniec uczestnicy spotkania odwiedzili wiedeńską galerię "Polart", gdzie prof. Janusz Trzebiatowski, Prezes krakowskiego "Polartu" z dużym sukcesem i wielkim powodzeniem prezentuje swe erotyczne obrazy.

 


Copyright © 2000-2019 AUSTRIAPOL Dialog - Magazin für Interkulturellen Dialog | Redaktion: Krzysztof LUDWIŃSKI
Menu