www.austriapol.com

AUSTRIAPOL | IMPRESSUM | Polski

  • Adresse, Bankkontakt
  • Ing. Krzysztof Ludwiński
  • Mag. Magdalena Kiss-Orski
  • Dipl.-Ing. Krzysztof Wolczak
  • Janina Kiss-Orski
  • Eintragung im Vereinsregister des Bundesministeriums für Inneres

PORTAL INTERNETOWY AUSTRIAPOL.COM - Magazyn Dialogu Międzykulturowego

ADRES
Heinestr. 8 Top 13
A-1020 Wien
Österreich

Tel./Fax: +43 1 91 3 91 23

Email: office@austriapol.com
Internet: www.austriapol.com

 

KONTAKT BANKOWY

AUSTRIAPOL - Magazin für interkulturellen Dialog

Bank Austria - Creditanstalt
Kontonummer: 01703626000, BLZ: 11000

IBAN: AT63 1100 0017 0362 6000
BIC: BKAUATWW

 

ZARZĄD AUSTRIAPOL Dialog - Magazyn Dialogu Międzykulturowego

Tylko członkowie zarządu są upoważnieni do reprezentowania "AUSTRIAPOL Dialog" w sprawach dotyczących działalności portalu internetowego www.austriapol.com, prosimy o kontaktowanie się z poniższymi osobami w następujących sprawach:

• Ing. Krzysztof Ludwiński

• Redaktor naczelny/webmaster, programista, fotoreporter
• Mediendesign, publikacje, współpraca kulturalna

Prezes Zarządu "Magazin für interkulturellen Dialog"
Mobil: +43 676 944 80 16
E-Mail: office@austriapol.com

 

ZARZĄD AUSTRIAPOL Dialog - Magazyn Dialogu Międzykulturowego

Tylko członkowie zarządu są upoważnieni do reprezentowania "AUSTRIAPOL Dialog" w sprawach dotyczących działalności portalu internetowego www.austriapol.com, prosimy o kontaktowanie się z poniższymi osobami w następujących sprawach:

• Mag. Magdalena Kiss-Orski

• Księgowość, dotacje finansowe, kooperacja
• Marketing & Sales

Skarbnik Zarządu "Magazynu Dialogu Międzykulturowego"
Mobil: +43 699 1 96 80 381
E-Mail: services@austriapol.com

ZARZĄD AUSTRIAPOL Dialog - Magazyn Dialogu Międzykulturowego

Tylko członkowie zarządu są upoważnieni do reprezentowania "AUSTRIAPOL Dialog" w sprawach dotyczących działalności portalu internetowego www.austriapol.com, prosimy o kontaktowanie się z poniższymi osobami w następujących sprawach:

• Dipl.-Ing. Krzysztof Wolczak

• Fotoreporter, koordynacja pracy fotoreporterów
• Laboratorium fotograficzne

Wiceprezes Zarządu "Magazynu Dialogu Międzykulturowego"
Tel.: +43 1 526 66 57
E-Mail: studio@austriapol.at

ZARZĄD AUSTRIAPOL Dialog - Magazyn Dialogu Międzykulturowego

Tylko członkowie zarządu są upoważnieni do reprezentowania "AUSTRIAPOL Dialog" w sprawach dotyczących działalności portalu internetowego www.austriapol.com, prosimy o kontaktowanie się z poniższymi osobami w następujących sprawach:

• Janina Kiss-Orski

• Przyjmowanie zaproszeń na imprezy oraz zamówień na reportaże i zdjęcia
• Koordynacja i organizacja

Sekretarz Zarządu "Magazynu Dialogu Międzykulturowego"
Tel.: +43 1 91 3 91 23
E-Mail: info@austriapol.com

Wpis do rejestru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Glaubwürdigkeit prüfen

Aby sprawdzić naszą wiarygodność, prosimy do formularza BM.I - wprowadzić numer naszej rejestracji "325931630" (pole ZVR-Zahl) oraz uruchomić guzik "suchen".

 

ZVR-Zahl 325931630 ---> Do formularza BM.I...