AUSTRIAPOL Dialog - DEZEMBER 2007

AUSTRIAPOL WEB-FOTOREPORTAGEN NR. 1.230 - 1.248

AUSTRIAPOLDialog
OTWARCIE NOWEGO POLSKIEGO SKLEPU
"TRADYCJA"
AUSTRIAPOLDialog
OPŁATEK W POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ "EMAUS" W WIEDNIU
AUSTRIAPOLDialog
FEIERLICHE AUSZEICHNUNG IN DER POLNISCHEN BOTSCHAFT
AN DIPL.-ING. WOJCIECH ROGALSKI
AUSTRIAPOLDialog
AUSTRIAPOLDialog
TRADYCYJNY OPŁATEK
W ZWIĄZKU POLAKÓW "STRZECHA" W WIEDNIU
AUSTRIAPOLDialog
"PORANEK Z NADZIEJĄ"
NIEZAPOMNIANE PIOSENKI MARKA GRECHUTY
AUSTRIAPOLDialog
JASEŁKA I OPŁATEK W ZESPOLE SZKÓŁ POLSKICH
IM. JANA III SOBIESKIEGO PRZY AMBASADZIE RP W WIEDNIU
AUSTRIAPOLDialog
UROCZYSTE SPOTKANIE KOMBATANTÓW
W KONSULACIE RP W AUSTRII
AUSTRIAPOLDialog
JARMARK ŚWIĄTECZNY W ASPERN
KONCERT GITROWY TADEUSZA MACHALSKIEGO
AUSTRIAPOLDialog
OBIEKTE UND BILDER VON MARIA MILEWICZ-BRAUER
UND JOANNA MILEWICZ
AUSTRIAPOLDialog
ADAM ZIELIŃSKI ALS GAST IM LITERATURHAUS IN WIEN
AUSTRIAPOLDialog
OPŁATEK W POLSKIM STOWARZYSZENIU SPORTOWYM W AUSTRII
AUSTRIAPOLDialog
ADAM ZIELIŃSKI ALS GAST BEI DER ÖSTERREICHISCHEN
GESELLSCHAFT WIEN FÜR LITERATUR
AUSTRIAPOLDialog
VORTRAG VON DR. HABIL. CLAUS ASCHERON:
WISSENSCHAFT UND KUNST
AUSTRIAPOLDialog
OPŁATEK WE WSPÓLNOCIE POLSKIEJ W MÖDLINGU
AUSTRIAPOLDialog
Arnita Eglite & Lord Singers Quartet - KONCERT ŚWIĄTECZNY
AUSTRIAPOLDialog
AUTORENTREFFEN MIT ANDRZEJ SAPKOWSKI
Thalia Buchhandlung Wien-Mitte
AUSTRIAPOLDialog
SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW
EUROPY WSCHODNIEJ W AUSTRII
AUSTRIAPOLDialog


Copyright 2000 - 2007 AUSTRIAPOL Dialog. Wszystkie prawa zastrzeżone.