AUSTRIAPOL WEB-FOTOREPORTAGEN Nr. 475 - 488
Copyright 2000 - 2004 Austriapol. Alle Rechte vorbehalten.

Grudzień/Dezember 2003

Ehrenzeichen für Polenfreund Erhard Busek

Kunstmark vor der Karlskirche

Weihnachtsfeier mit Pferden

Opłatek w Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu

w Centrum Duszpasterskim "Emaus"
¦więty Mikołaj w Mödling

"W Cich± Noc" - Jasełka w wykonaniu dzieci

z Polskiej Szkoły w Dolnej Austrii

Finał Festiwalu Piosenki Polskiej w Austrii

Seminarabend im Wiener Zentrum der Polnischen

Akademie der Wissenschaften: Claus Ascheron und Adam

Zieliński im Gespräch über wissenschaftliches und literariches Schreiben
Jasełka w wykonaniu uczniów i uczennic

z Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego

przy Ambasadzie RP w Wiedniu

Verein "Erde im Wandel"

Sterntalerhof

Spotkanie Adama Zielińskiego z Poloni±

z Górnej Austrii w Linzu

"Mikołajki" - Występy Estrady Dziecięcej ze Skierniewic

Prezenty dla dzieci od ¶w. Mikołaja

Festveranstaltung zum 85.Geburtstagrrn

von Prof. Dr. Gerda Leber-Hagenau
Feierliche Überreichung des Offizierskreuzes des

Verdienstordens der Republik Polen an Herrn

Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Taduesz Krzeszowiak
Zakończenie misji i pożegnanie zastępcy dyrektora

Stacji PAN w Wiedniu - mgr Jerzego Baranowskiego

i jego Małżonki

Copyright 2000 - 2004 Austriapol. Alle Rechte vorbehalten.