AUSTRIAPOL WEB-FOTOREPORTAGEN Nr. 172 - 188
Copyright 2000 - 2004 Austriapol. Alle Rechte vorbehalten.

MARZEC / MÄRZ 2002
50-lecie Międzynarodowego Towarzystwa Chopina
50 Jahr-Jubiläum der Internationalen Chopin-Gesellschaft
1-szy dzień / I. Tag
50-lecie Międzynarodowego Towarzystwa Chopina
50 Jahr-Jubiläum der Internationalen Chopin-Gesellschaft
2-gi dzień / II. Tag
50-lecie Międzynarodowego Towarzystwa Chopina
50 Jahr-Jubiläum der Internationalen Chopin-Gesellschaft
3-ci dzień / III. Tag
Nasza Europa
Unsere Europa
Spotkanie Polonii w Salzburgu z Adamem Zielińskim
Treffen der Auslandspolen in Salzburg mit Adam Zieliński
Spotkanie Polonii w Ambasadzie RP w Wiedniu
Treffen der Auslandspolen in der Polnischen Botschaft
Spotkanie informacyjne dotyczące Roku Polskiego
Informationsveranstaltung über das Polnische Jahr
Hommage An Chopin-Marek Długosz i Annegret Lange
Hommage An Chopin-Marek Długosz und Annegret Langer
Forum dyskusyjne Jadwigi Hafner
Koncert integracyjny w "Strzesze"
Integratives Konzert in "Strzecha"
Spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych
Treffen anläßlich des Osterfestes
Konferencja: "Gospodarka odpadami w Austrii"
Fachtagung: "Abfallwirtschaft in ÖsterreichÄ
Koncert zespołu "Motion Trio" z Krakowa
"Motion Trio" Konzert - Krakau
Otwarcie nowej restauracji "Sobieski"
Eröffnung des "Sobieski" Restaurant
Otwarcie strony internetowej Ambasady RP w Austrii
Eröffnung der Homepage der Polnischen Botschaft
Odznaczenie austriackiego generała rez. Ernsta Königa
Copyright 2000 - 2004 Austriapol. Alle Rechte vorbehalten.