AUSTRIAPOL WEB-FOTOREPORTAGEN Nr. 13 - 24
Copyright 2000 - 2004 Austriapol. Alle Rechte vorbehalten.

W AMBASADZIE RP W AUSTRII
Dnia 30 listopada 2000 w pomieszczeniach Ambasady RP w Austrii, odbył się specjalny koncert, zorganizowany przez Panią Ambasador Prof. dr Irenę Lipowicz, oraz dr T. Kanitzera - Prezesa "International Chopin Ges." Koncertował chór "Gaudete" pod dyr. Daniela Synowca, oraz światowej sławy skrzypaczka Joanna Mądroszkiewicz. Fotoreportaż z koncertu przygotowała Jadwiga Hafner.

SPOTKANIE INTERGRACYJNE " Dem Zusammenleben Chance geben"
Dnia 30 listopada 2000 w Wiedeńskim Ratuszu odbylo się ciekawe spotkanie, zorganizowane przez Mag. Renate Brauner (Integrationsstadträtin der Stadt Wien). W spotkaniu wzięły udział różne mniejszości narodowe. Polonię reprezentowali: Związek Polaków w Austrii "Strzecha", Wiener - Krakauer Kultur - Gesellschaft, oraz Klub Inteligencji Polskiej.

ŚWIAT OPERETKI BARBARY LEFIK - LEDWOROWSKI
Dnia 26 listopada 2000 odbył się udany jak zwykle koncert, którego gwiazdą była Barbara Lefik - Ledworowski. Znakomitą oprawę dała kaplica Salvatoresaal. A w epokę fin de science - wprowadziła nas także lampka szampana.
Foto : Jadwiga Hafner

SPOTKANIE PROMOCYJNE WRATISLAVIA CANTANTS
Od lewej: Prof. I. łazarska, Dyr. Generalny Wratislawa Cantans L. Geringer d`Oedenburg, P.Szalsza
Dnia 23 listopada 2000 w pomieszczeniach Instytutu Polskiego w Wiedniu, odbyło się spotkanie z dyr. międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantants, połączone z wystawą plakatów festiwalowych i pokazów fragmentów koncertów nagranych na videokasetach. W spotkaniu wzięła udział (mimo niedogodnej godziny) spora grupa przedstawicieli elit polonijnych.
Od lewej: Dyr. Organizacyjny Wratislawa Cantans Z. Ulatowska, oraz Aleksander Z. Pinderak z opery wiedeńskiej.
Od lewej: Inż. I. Sierawski i red. R.Kowalewski
Tekst i foto: Jadwiga Hafner

WIECZÓR AUTORSKI TADEUSZA RÓŻEWICZA
W "Palais Wilczek" w Wiedniu w dniu 16 listopada 2000 odbył się wieczór autorski pisarza, poety, tegorocznego laureata nogrody "Nike" - Tadeusza Różewicza. Poemat autora "Fleisch" interpretował ks. B. Miążek, a wprowadzenia dokonał krytyk literacki Georg Heider. Wieczór ten odbył sie przy licznie zgromadzinej publiczności.
Tadeusz Różewicz i prowadzący spotkanie Georg Heider.
Ksiądz B. Miążek interpretował poemat T.Różewicza "Fleisch".
Foto: Jadwiga Hafner

WERNISAŻ INTEGRACYJNY W TEATRZE "AKZENT" w Wiedniu
W teatrze "Akzent" w Wiedniu w dniu 14 listopada 2000 odbył się bardzo ciekawy wernisaż. Udział w nim wzięli: Margaret Weilguni i Prof. Karl Stojka - były więźień Auschwitz. Prezentacji prac dokonała Pani Lisa Schüller - (ORF).
Foto: Jadwiga Hafner

20 LAT "SOLIDARNOŚCI"
Pani Jadwiga Hafner donosi: 13 listopada 2000 w auli Universytetu Wiedeńskiego odbyło się całodniowe sympozjum: "Solidarność" - Mit, symbol, droga do Europy, w którym udział wzięli bohaterowie tamtych dni Tadeusz Mazowiecki i Władysław Frasyniuk. Za stołem prezydialnym zasiadły osobistości świata polityki i dyplomacji z prof. dr Ireną Lipowicz, dr Erhardem Buskiem i Paulem Lendvai'em na czele. Mówiono wiele o genezie, historii ruchu, atmosferze jaka wtedy panowała, lękach i nadziejach z "Solidarnością" związanych. Na zakończenie goście uczestniczyli w wystawie "20 lat Solidarności", którą otworzyła ambasador RP w Austrii prof. dr Irena Lipowicz.
Od lewej: Władysław Frasyniuk, dr Erhard Busek, Prof. dr Irena Lipowicz, Paul Lendvai, Tadeusz Mazowiecki, Wolfgang Steininger.
Prof. dr Irena Lipowicz w towarzystwie Tadeusza Mazowieckiego i Władysława Frasyniuka.
Z Tadeuszem Mazowieckim rozmawia Prezes Klubu Inteligencji Polskiej w Austrii Jadwiga Hafner.
Władyław Frasyniuk i Zofia Beklen - Prezes Wiener - Krakauer Kultur - Gesellschaft.

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA W "STRZESZE"
Z okazji Święta Niepodlełości RP, oraz 106 rocznicy istnienia "Strzechy", w dniu 11 listopada 2000 w sali Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, odbyła się uroczystość jubileuszowa Związku Polaków w Austrii "Strzecha". Uroczystego otwarcia dokonał dr Jan Styczyński, przemawiali: minister dr Marek Rzeszotarski, Prezes Richard R. Hebenstreit, referat wygłosił prof. dr Heinz Jankowsky. W części artystycznej wystapili: Isabel Seebacher - mezzosopran, Matjaz Robavs - baryton, oraz Sawako Yamada - fortepian. Pieśni okolicznościowe wykonał - Jacek Gaber. Odbył się również vernisaż prac Marka Kubskiego.
Foto: Paweł Żychowicz

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI RP
Z tej okazji odbyły sie dwie uroczystości zorganizowane przez ambasadę RP w Wiedniu. W Katedrze św.Szczepana odprawiona została Msza Święta w intencji polskich Księży i Sióstr Zakonnych - zmarłych, a także żyjących i aktualnie pracujących w Austrii. Po Mszy Świętej w ambasadzie RP w Wiedniu odbyło się uroczyste spotkanie, w którym uczestniczyli licznie zaproszeni dostojni goście: przedstawiciele dyplomacji, ataszatów wojskowych, życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego Austrii, oraz środowisk i organizacji polonijnych.
MSZA W KATEDRZE ŚW. SZCZEPANA W WIEDNIU - 10 listopad 2000
Foto: Paweł Żychowicz
UROCZYSTOŚCI W AMBASADZIE RP W WIEDNIU - 10 listopad 2000
Foto: Paweł Żychowicz

SKŁADANIE WIEŃCÓW NA GROBACH POLSKICH ŻOŁNIERZY W WIEDNIU - 1 listopad 2000
W dzień 1 listopada każdego roku na Cmentarzu Centralnym w Wiedniu, odbywa się uroczystość składania wieńców, celem uczczenia Pamięci Żołnierzy Polskich - ofiar faszyzmu w latach 1939 - 1945. W tym roku uroczystość miała szczególny charakter i zgromadziła dużą ilość Polaków. Uczestniczyły w niej liczne polskie delegacje. Prezentujemy krótki fotoreportaż z tej uroczystości.
Foto: Paweł Żychowicz
Copyright 2000 - 2004 Austriapol. Alle Rechte vorbehalten.