AUSTRIAPOL WEB-FOTOREPORTAGEN Nr. 36 - 40
Copyright 2000 - 2004 Austriapol. Alle Rechte vorbehalten.

Dnia 28 stycznia 2001 pod patronatem "Gesellschaft für Musiktheater" w Wiedniu (posiadającego już 42 letnią tradycję - kieruje nim Prof. dr. Franz Eugen Dostal) odbył się koncert pieśni polskich w wykonaniu barytona Dariusza Pacaka, na który złożyły się utwory Asnyka, Tetmajera i inn. do muzyki Karłowicza, oraz wspaniałych arii z oper rosyjskich klasyków Czajkowskiego i Borodina. Znakomity akompaniament Aleksandry Anny Nawe (akompaniuje też Teresie Żylis-Gara) dodał artyście o znakomitych możliwościach głosowych dodatkowej oprawy. Świetny występ Dariusza Pacaka i na zakończenie wspólna lampka wina, dopełniły udany koncert.

W noc sylwestrową w Krakowie odbył się konkurs "Miss Polonii 2000"- zorganizowany przez TV Polonia. "MISS POLONII 2000 W AUSTRII " - MAGDALENA SCHACHINGER wprawdzie nie zdobyła "medalu", ale była ulubienicą publiczności i zdobyła jej nagrodę. Pani Magdalenie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, a organizatorowi udanego konkursu "MISS POLONII 2000 W AUSTRII " - Panu Sławomirowi Iwanowskiemu (Polonika) również składamy gratulacje.

Dnia 15 stycznia 2001 odbyło się w stacji Naukowej PAN w Wiedniu uroczyste podpisanie umowy o przekazaniu "Zbiorów Poloników Forst-Battagliów" przez ich właściciela dra Jakuba Forst Battaglia, Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich we Wrosławiu, reprezentowanmu przez dra Adolfa Juzwenko. Dyrektor Wiedeńskiej Stacji PAN Prof. dr hab. Marian Herman zapowiedział przy tej okazji otwarcie biblioteki i czytelni przy Akademii, gdzie spocznie w/w księgozbiór rodowy, oraz kompletowane będą polonica i dzieła popularno-naukowe.

Inaugurując nowy rok, nowe stulecie i nowe tysiąclecie, Związek Polaków w Austrii "STRZECHA" zorganizował sympatyczny koncert w reprezentacyjnej Sali Wiedeńskiej Stacji PAN. Przybyłych gości powitał Prezes Richard R. Hebenstreit oraz nowy dyrektor Stacji Prof.dr hab. Marian Hermann. Koncert rozpoczął występ dziecięcego chóru z Volsschule der Dominikanerinnen, który oczywiście podbił publiczność. Następnie wystąpili znani już z występów w :Strzesze" Ewa Kornas (sopran) i Matiaz Robavs (baryton), studenci z klasy prof. Heleny Łazarskiej. Na zakończenie w repertuarze pop wystąpił Jacek Graber. Nowością okazała się również loteria, zorganizowana przez Raiffeisen Bausparkasse i Biuro Informacji Turystycznej (dyr. Włodzimierz Szeląg), w której wielu gości wzięło udział i wygrało liczne fanty (ekspress do kawy, zegarki, kasety video o Polsce itp). Część druga to spotkanie przy lampce wina, obfitym bufecie i długie Polaków rozmowy...

Dnia 28 grudnia 2000 odbyło się spotkanie Dziennikarzy Polonijnych z kierownictwem Ambasady RP w Austrii. Inicjatorka spotkania Pani Ambasador Prof. dr hab. Irena Lipowicz przekazała optymistyczne sprawozdanie z międzynarodowej konferencji poświęconej omówieniu ważnych spraw ze szczytu EU w Nicei, m.inn. dotyczących przyjęcia Polski do UE. Podsumowując swoje wystąpienie Pani Ambasador zwróciła uwagę na szczególny okres, jaki obecnie stoi przed nami, okres w którym musimy podkreślać walory i osiągnięcia Polski i jej obywateli w celu szybkiego wejścia Polski do Unii Europejskiej. Polskie organizacje polonijne w Austrii powinny zgodnie współpracować, będąc przykładem dla innych mniejszości narodowych. Szczególne zadania przypadają prasie polonijnej. Powinna ona prowadzić szeroką informację o osiągnięciach Polski i jej obywateli w kraju i zagranicą. My jako informacyjna witryna internetowa "AUSTRIAPOL" w pełni solidaryzujemy się z apelem Pani Ambasador i już w najbliższych dniach zamieścimy materiały informacyjne o naszym kraju, do czego zachęcamy również wszystkich innych.
Copyright 2000 - 2004 Austriapol. Alle Rechte vorbehalten.