AUSTRIAPOL WEB-FOTOREPORTAGEN Nr. 125 - 141
Copyright 2000 - 2004 Austriapol. Alle Rechte vorbehalten.

KONCERT ZESPOŁU KAMERALISTÓW Z MYSŁOWIC NA DZIEDZIŃCU PAŁACU SCHÖNBRUNN W WIEDNIU
WIECZÓR SEMINARYJNY W WIEDEŃSKIEJ STACJI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
SYMPOZJUM NA TEMAT BIODIESLA
65 LAT NA ŚWIECIE, 14 LAT W AUSTRII
KONCERT PHILIPPE GIUSIANO
KONFERENCJA: "POLSKA W ROZSZERZONEJ EUROPIE"
KONCERT Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W STARYM WIEDEŃSKIM RATUSZU
ŚWIĘTY MIKOŁAJ W MÖDLING
"ZENTRALEUROPA ALMANACH POLEN" - PREZENTACJA KSIĄŻKI DR. ERHARDA BUSKA W AMBASADZIE RP
KOLĘDY W AMBASADZIE RP W AUSTRII
ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ W AMBASADZIE RP W AUSTRII
OPŁATEK W "STRZESZE"
BETLEJEM POLSKIE - SPEKTAKL BAŁTYCKIEGO TEATRU DRAMATYCZNEGO Z KOSZALINA
WIECZÓR SEMINARYJNY W WIEDEŃSKIEJ STACJI POLSKIEJ AKADEMII NAUK - UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA W AMBASADZIE RP W AUSTRII
OPŁATEK W POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W WIEDNIU
Copyright 2000 - 2004 Austriapol. Alle Rechte vorbehalten.